Gydag amserlenni prysur rydyn ni'n bwyta ac yfed fwyfwy wrth fynd. Gyda hyn daw llawer o ddeunydd pacio - rydyn ni'n mynd trwy 13 biliwn o boteli plastig, 9 biliwn o ganiau diodydd a bron i 3 biliwn o gwpanau coffi bob blwyddyn yn y DU! Ond nid yw llawer o'r deunydd pacio hwn yn cael ei ailgylchu ar hyn o bryd. Y newyddion da yw bod #AbertaweYnAilgylchu wrth fynd.

Ers 2018 rydym wedi bod yn treialu ffyrdd o gynyddu'r swm yr ydym yn ei ailgylchu wrth fynd yn Leeds. Yn dilyn llwyddiant #LeedsByExample, byddwn yn cyflwyno'r hyn rydym wedi ei ddysgu yn Abertawe, Caeredin a 10 dinas arall yn y DU dros y flwyddyn nesaf. 

O ganol mis Medi, ar draws canol dinas Abertawe byddwch yn gallu ailgylchu poteli plastig, poteli gwydr, caniau a chwpanau coffi gwag mewn ystod o finiau a lleoliadau ailgylchu newydd sbon. Cadwch lygad ar draws y ddinas am y rhain, yn ogystal â digwyddiadau, gosodiadau a negeseuon disglair i'ch atgoffa i ailgylchu wrth fynd a chadw Abertawe #YnAilgylchu’r deunydd pacio hwn. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am #AbertaweYnAilgylchu:

SUT I AILGYLCHU WRTH FYND YN ABERTAWE

1) Ailgylchwch boteli plastig, gwydr a chaniau gwag mewn biniau melyn

Cadwch afael ar eich poteli plastig, poteli gwydr a chaniau, a'u hailgylchu yn un o'r biniau melyn ledled canol y ddinas. Gwnewch yn siŵr eu bod yn wag - gall bwyd a hylif dros ben halogi'r ailgylchu gan olygu y gall y cyfan oll fynd yn wastraff.

2) Ailgylchu cwpanau coffi gwag yn y biniau oren ac yn y siop

Mae gan gwpanau coffi gyfuniad unigryw o bapur a gorchudd plastig, sy'n golygu bod angen proses casglu ac ailgylchu eu hunain arnynt fel y gellir gwahanu'r deunyddiau hyn a'u hailgylchu'n iawn. Ailgylchwch eich cwpanau coffi gwag mewn unrhyw  Caffè  Nero, Costa, McDonald's,  Pret neu Starbucks, neu yn unrhyw un o'r biniau ailgylchu cwpanau coffi oren newydd.  Cofiwch beidio â’u rhoi yn y biniau ailgylchu arferol a gwneud yn siŵr eu bod yn wag cyn ailgylchu.

3) Os oes unrhyw amheuaeth, peidiwch Â’I roi yn y bin!

Rydyn ni i gyd yn dwlu ar y teimlad da yna wrth i ni ailgylchu, ond cofiwch ailgylchu'r hyn y gofynnir amdano yn unig. Dilynwch yr arwyddion ar y biniau ailgylchu ac os oes unrhyw amheuaeth, peidiwch â’i roi yn y bin.  Os yw'r peth anghywir yn cael ei ailgylchu, gall ei halogi gan olygu y gallai'r cyfan oll fynd yn wastraff. Am y tro, gadewch becynnau creision, pecynnu brechdanau, caeadau cwpanau coffi, cynwysyddion bwyd cardfwrdd a hambyrddau polystyren - ni ellir ailgylchu'r rhain.

4) Rhowch wybod i bobl

Lledaenwch y gair! Dywedwch wrth bawb rydych chi'n ei adnabod bod #AbertaweYnAilgylchu ac y gallwch chi ailgylchu poteli plastig, gwydr, caniau a chwpanau ledled y ddinas. Gallwch ddilyn yr hyn sy'n digwydd gyda #AbertaweYnAilgylchu

Beth sydd 'mlaen yn abertawe

Mae'r eco-artist lleol Wren Miller yn dylunio Ton Abertawe, sef gosodiad celf cynaliadwy a grëwyd er mwyn delweddu faint o ddeunydd pacio rydyn ni'n ei ddefnyddio. Y bwriad yw annog pobl i ailgylchu poteli plastig, poteli gwydr, caniau a chwpanau coffi wrth fynd o gwmpas ein pethau a gwneud yn siŵr fod #AbertaweYnAilgylchu.

ILYNWCH DON ABERTAWE - BYDD YN YMDDANGOS YN:

  • Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe rhwng 9 a 15 Medi
  • Prifysgol Abertawe (campws Singleton) rhwng 19 a 29 Medi
  • Canolfan Siopa’r Quadrant rhwng 30 Medi a 6 Hydref

Os ydych chi am i Don Abertawe wneud ymddangosiad yn agos atoch chi, bydd ar gael ar gyfer digwyddiadau ar archeb neu dros dro - cysylltwch am fwy o wybodaeth a dyfynbris.

Beth am fod yn llysegennad #Abertaweynailglychu

Ydych chi'n byw yn Abertawe? Ydych chi'n poeni am yr amgylchedd ac eisiau helpu pobl leol i leihau’r gwastraff plastig? Rydym yn chwilio am lysgenhadon lleol i helpu mewn digwyddiadau ymgyrchu a dros dro, a sgwrsio â thrigolion er mwyn cael mwy o bobl i ailgylchu wrth fynd. Diddordeb? Anfonwch air atom a byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth.

RHAGOR O WYBODAETH AM FOD YN LLYSGENNAD

READ THIS PAGE IN ENGLISH